Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ


I- ÖDEMELER


Kayıt sırasında rezervasyon bedelinin en az %50'si, kalanı ise gezinin başlamasından en geç 21 gün önce ödenmelidir. Belirtilen ödemelerin yapılması için verilen süreler içinde ödeme yapılmazsa, rezervasyon iptal edilir. Bu durumda, toplam gezi bedelinin %35'i tüketiciye cayma tazminatı olarak fatura edilir. SBUBS Tur, hiçbir koşulda müşterinin kredi kartı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.


II- İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER


Not: Uçaklı programlarda havayolu tarafından iptal yapılamadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi yapılamamaktadır.


1- Seyahat acentesi, gerekli olan yolcu sayısının oluşmaması veya mücbir sebeplerden dolayı gezinin hareket tarihinden 3 gün önce iptal edebilir; bu durumda tüketici tazminat hakkına sahip değildir.


2- Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal veya değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları veya ölümleri dışında başka bir sebeple gezinin başlamasından 29-21 gün önce iptal veya değişiklik talep ettiğinde, gezi bedelinin %35'ini, 20 günden az bir süre kala ise tamamını SBUBS Tur'a ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.


3- Erken rezervasyon sigortası yaptıran misafirler, giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar kesintisiz otel rezervasyonlarını iptal etme hakkına sahiptirler. Sigorta iptal edilmez ve prim iadesi yapılmaz. Kapsam dışı durumlar; harp, isyan, terör olayları, doğal afetlerdir.


4- Erken rezervasyon sigortası yaptırmayan misafirler ve rezervasyonlar için iptal, vazgeçme ve değişiklik şartları (b) maddesine tabidir.


5- İndirimli satış döneminde satın alınan ürünlerin iptal edilmesi durumunda, gezi bedelinin tamamı ödenir.


6- İndirimli satış döneminde satın alınan ürünlerde herhangi bir sebeple tarih değişikliği talep edildiğinde, geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılır.


7- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan katılacağını bildirmemesi durumunda, seyahat acentesi tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.


8- Mücbir sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar veya tüketici veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları veya ölümleri mücbir sebep olarak kabul edilir.


9- Seyahat acentesi, gerektiğinde ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimleri, ulaşım araçları ve ziyaret edilecek yerlerin sıralaması değiştirilebilir. Bu değişiklikleri kabul etmeyen tüketiciler rezervasyonlarını iptal edip ödedikleri ücretin tamamını geri alabilirler. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.


III- GENEL HÜKÜMLER


1- Her türlü gezide tüketici, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydıyla 2 valiz veya uçaklı seyahatlerde 15 kg bagaj götürme ve getirme hakkına sahiptir. Valizlerin ve içindeki eşyaların sorumluluğu sahiplerine aittir.


2- Kokan, akan, yanıcı, patlayıcı veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her türlü hayvan, seyahat acentesi tarafından açıkça ve yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar.


3- Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, seyahat acentesi personelinin ağır kusurundan doğmuşsa, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın maddi ve manevi değeri, gezi bedelinin ulaşıma isabet eden kısmının yarısı kadarı tüketiciye ödenir.


4- Satın alınan hizmetlere vize işlemleri dahil değildir. Seyahat acentasının vize alma taahhüdü yoktur.


5- Seyahat acentesi tarafından yapılan tur iptali bildirimleri, her tüketiciye bireysel olarak veya yüksek tirajlı gazetelerin Türkiye baskısında ilan yoluyla yapılabilir.


6- Tüketici, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğunu düşünerek terk ederse, bu durumu yazılı olarak seyahat acentesi yetkilisine ve konakladığı otele bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti almış kabul edilir.


7- Tüketici, satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanırsa, şikayetçi olduğu hususlarla ilgili tazminat haklarından vazgeçmiş olur.


8- Taraflar arasında yapılan bu sözleşme şartları, diğer katılımcılar adına kayıt yaptıran kişiler tarafından da aynen kabul edilir ve imzalanır.


9- Seyahate katılan tüketicilerin imzası olmasa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartları katalog ve ilanlarla öğrenilmiş ve kabul edilmiştir.


10- Seyahat acentesi, tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve diğer hizmet sağlayıcılar arasında aracı konumundadır. Bu nedenle seyahat acentesi, mücbir sebepler dışında oluşan aksaklıklardan doğrudan sorumlu değildir.


11- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda, ilgili yasal mevzuat ve standartlar geçerlidir.


12- Hizmet kusurları için şikayetler TÜRSAB Tahkim Kurulu'na iletilir.


13- Yeterli katılım ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda, seyahat acentesi taahhüt ettiği hizmetleri gerçekleştirmeyi kabul eder.


Bu sözleşme, taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve her iki tarafça kabul edilerek imzalanmıştır.